M2 (球状星团)

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索

M2(NGC 7089)是一个咾耀眼个球状星团。伊呈现为一个圆形个星云状个光,明亮但弗透明,越向中心越明亮。直径约为6.8弧分,距地球4万光年。

M2垃拉银河南极下方个宝瓶座,距地球约37,500光年、横跨约150光年、由超过10万颗恒星组成个球状星团。